Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /home/nxlaqqckgy/domains/sklep.eco-factory.pl/public_html/_tools/Zend/Session/Namespace.php on line 247
FAQ
FAQ

Szukaj produktu

Producenci

Waluty

Wersje językowe

Cenniki do pobrania

 • plik excel
 • plik pdf
 • plik html

FAQ


Czy woda z osmozy odwróconej to woda destylowana?
Takie pytanie często pada z ust osób interesujących się tematem filtracji wody.
Znasz odpowiedź?
Jak uzyskujemy wodę destylowaną?
Najprościej odpowiadając wody destylowane uzyskujemy skraplając parę wodną by ponownie przywrócić ją do postaci cieczy.Czyli woda paruje np. pod wpływem indukcji a następnie w innym pojemniku skraplamy ją . Tlen odparowuje,minerały i metale ciężkie pozostają w jednym naczyniu a następnie parę skrapla my i uzyskujemy wodę destylowaną .Woda taka jest wodą martwą,pozbawioną wszelkich substancji odżywczych.Zmienia się zasadowość wody i woda taka nie nadaje się do spożycia.Używana jest do maszyn i urządzeń np akumulatorów.
Proces ten jest dość drogi stąd dziś mało opłacalny a dostępne wody tzw destylowane to wody demineralizowane.
Na czym polega demineralizacja?
Po wstępnej filtracji woda przepływa przez złoża demineralizujące i uzyskujemy wodę demineralizowaną, również pozbawioną mikro elementów oraz potencjału odżywczego dla naszych komórek.
Czy woda z osmozy odwróconej jest takich parametrów jak destylat?
NIE!
Woda przepływa przez filtry wstępnego oczyszczania a następnie przez membrany osmotyczne. Cząsteczka wody oraz to co od niej mniejsze ( a cząsteczka wody jest jedną z najmniejszych w przyrodzie) przeciska się przez membranę a zanieczyszczenia takie jak bakterie,wirusy,metale ciężkie,związki chemiczne pozostają na membranie i spływają do kanalizacji.Uzyskujemy wodę czystą,natlenioną o parametrach wód źródlanych.
Następnie możemy ją dodatkowo zmineralizować w sód,wapń, magnez,potas lub zjonizować kasując toksyczną pamięć a nadając ujemny potencjał REDOX montując dodatkowy wkład jonizujący OXY LOW .WAŻNE INFORMACJE DLA ZDROWIA!!!
PRZECZYTAJ UWAŻNIE DROGI CZYTELNIKU!!!

Ile czystej wody powinniśmy wypijać w ciągu dnia?

W ciągu dnia zdrowy człowiek powinien wypić 2,5 l wody dziennie. Jeśli nie ma wody, ludzie nie tylko cierpią z powodu pragnienia, dokucza im także brud, głód i rozmaite choroby, bowiem woda jest artykułem pierwszej potrzeby w gospodarstwach domowych. Najczęściej jej źródłem jest woda wodociągowa . Często zawiera rozpuszczone sole wapnia, magnezu, żelaza i innych pierwiastków (tzw. woda twarda).

Woda niezbędna jest również w rolnictwie, przemyśle, transporcie, energetyce i rekreacji. Jednak jej głównym przeznaczeniem jest zastosowanie w kuchni. Dodaje się ją do zdecydowanej większości potraw. Potrzebna jest do duszenia mięs i warzyw, gotowania bulionów i zup, przygotowywania ciast i słodkich deserów (np. kiśli). Jak już wspomnieliśmy, stanowi niezbędny składnik napojów, nie tylko tych kupowanych w sklepie, ale i przygotowywanych w domu: kompotów, herbat, kaw, etc.

Co to jest osmoza?

Zanim wytłumaczymy istotę działania osmozy naturalnej i odwróconej opiszemy budowę półprzepuszczalnych błon osmotycznych (w technice: membran), bez których zjawiska te nie miałyby miejsca.Półprzepuszczalne błony osmotyczne występujące w naturze, to bardzo cienkie materiały o wyjątkowo małej porowatości. Otóż pory takich błon posiadają wielkość około 0,0001µ. Dużo to czy mało? Przypomnijmy sobie, że 1 mm jest 1000 razy większy od mikrometra (µ) co oznacza, że pora błony osmotycznej jest 10 000 000 razy mniejsza od jednego milimetra. Natura miała swój powód, aby stworzyć błony o takiej właśnie porowatości, bowiem podobną wielkość ma cząsteczka wody - H2O.

Osmoza naturalna.

Z półprzepuszczalnych błon osmotycznych zbudowane są ścianki komórek ludzkich i zwierzęcych, błony takie mają swoje miejsce w naszych jelitach, w korzeniach roślin i wielu innych miejscach życia biologicznego. Ale chcemy przecież dowiedzieć się do czego te błony służą. Okazuje się, że jeśli błona osmotyczna rozdzieli dwa różnie stężone roztwory wodne wówczas dzięki zjawisku osmozy naturalnej dojdzie do zrównania tych stężeń poprzez, nietypowe dla innych zjawisk fizycznych, wymieszanie się tych roztworów. Dlaczego nietypowe? W tym miejscu należy zauważyć, że zdecydowana większość związków chemicznych, które rozpuszczają się w wodzie, to związki zdecydowanie większe od cząstki H2O. Cząsteczka wody zbudowana jest z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, gdzie wodór jest przecież najmniejszym atomem, jaki znamy w przyrodzie, a tlen jest również niewiele większy. Dlatego jest ona niemal zawsze mniejsza od pierwiastków oraz związków w niej rozpuszczonych. Oznacza to, że rozpuszczone w wodzie związki mają mniejsze szanse przedostać się przez błonę, z kolei łatwo przechodzą przez nią cząsteczki wody. W przypadku rozdziału błoną osmotyczną dwóch różnie stężonych roztworów wodnych pojawią się odpowiednie siły (ciśnienie osmotyczne), które spowodują ruch wody z roztworu mniej stężonego (woda czysta)do roztworu gęstego (woda brudna).Występowanie osmozy naturalnej w przyrodzie zauważono już ponad 200 lat temu. Przez wiele lat czyniono próby wytworzenia sztucznie błony osmotycznej. Pierwsze membrany, produkowane z materiałów celulozowych (symbol techniczny CTA), okazały się mało trwałe i dopiero odkrycie w roku 1952 membran poliamidowych (symbol techniczny TFC) wywołało rewolucję w dziedzinie oczyszczania wody metodą osmozy odwróconej.

Osmoza odwrócona.

Efektem osmozy naturalnej jest wyrównywanie stężeń dwóch różnych roztworów, czyli inaczej wymieszanie się wody bardziej i mniej zabrudzonej. Ale nam, technikom oczyszczania wody pitnej, zależy na tym, aby z wody brudnej odzyskać wodę czystą, a efekt taki możemy uzyskać poprzez pokonanie ciśnień osmotycznych występujących w osmozie naturalnej. Jeśli to uczynimy, to spowodujemy ruch wody z roztworu bardziej stężonego (woda brudna) do roztworu o stężeniu mniejszym (woda czysta). Błony osmotyczne wytwarzane sztucznie nazywa się w technice membranami .
Jak bardzo trujemy się wodą z kranu?

W Polsce połowa wszystkich ścieków przemysłowych wlewana jest bezpośrednio do rzek i jezior. Ścieki rolnicze ( tworzą je nawozy sztuczne oraz środki ochrony roślin, czyli pestycydy) przedostają się w 100 % do wód gruntowych i w dalszej kolejności do rzek.

Z badań docenta Jerzego Rybińskiego wynika, że Wisłą i Odrą spływa rocznie do Bałtyku 2 500 ton cynku, 370 ton ołowiu, 81 ton rtęci, 42 tony kadmu itd. Ilość tych zanieczyszczeń podwaja się co 10 lat. Stężenie metali śmierci w zatoce Gdańskiej jest obecnie 12-krotnie wyższe niż w strefie morza otwartego.Jakie jest źródło tych trucizn w wodach gruntowych, powierzchniowych oraz w morzach i czy musimy się tym aż tak przejmować. Weźmy pod lupę tylko parę przykładów :

Źródłem ołowiu w naszych wodach są:

 • emisja przemysłowa,
 • motoryzacja,
 • spożywanie płodów rolnych wyprodukowanych blisko zakładów przemysłowych oraz dróg komunikacyjnych,
 • rury PCV,
 • stare ołowiane rury wodociągowe oraz uszczelnienia nowych rur.
Wiemy doskonale, że ołów przechodzi przez wszystkie etapy oczy-szczania wód dostarczanych do zakładów wodociągowych, a w przypadku studni nie ma w ogóle mowy o oczyszczaniu z chemii wód dochodzących do nich. Zatem mamy sporo ołowiu w wodach kranowych i studziennych. A czym to grozi? Otóż:
 • zawartość 10 mikrogramów ołowiu w 100 centymetrach sześciennych krwi może spowodować zaburzenia wzrostu dzieci,
 • 15 mikrogramów ołowiu w tej samej ilości krwi utrudnia przyswajanie przez organizm dziecięcy witaminy D3, co jest prostą drogą do krzywicy,
 • przy 20 mikrogramach dziecko zaczyna się gorzej uczyć i gorzej przyswaja wiadomości. Jest już naukowo udowodnione, że dzieci narażone na podwyższony kontakt z ołowiem posiadają obniżony iloraz inteligencji.

Badania przeprowadzone w Centrum Pediatrii w Zabrzu wykazały, że ponad połowa dzieci w wieku 7-10 lat ma ponad 25 mikrogramów ołowiu w 100 cm sześciennych krwi.

Według danych naukowców z USA 25% dzieci opóźnionych w rozwoju cierpi na nieodwracalne uszkodzenia mózgu na skutek zatrucia ołowiem.

Ale ołów jest groźny nie tylko dla dzieci. Wśród dorosłych jest przyczyną następujących chorób:

 • kumulacja w różnych narządach i kościach,
 • działanie rakotwórcze,
 • działanie mutagenne,
 • blokowanie aktywności wielu enzymów niezbędnych do życia, w tym oddechowych,
 • blokowanie prawidłowego rozwoju komórek,
 • zaburzenia gospodarki wapniowej w komórkach (nadmierne gromadzenie się wapnia),
 • uszkodzenia mięśnia sercowego,
 • uszkodzenia cewek nerkowych:
  • białkomocz
  • cukromocz
  • mocznica
 • uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej - krwawe wybroczyny i zmleczenia,
 • anemia,
 • ołowica,
 • działanie na układ nerwowy:
  • objawy nerwowe i psychiczne
  • obniżenie ilorazu inteligencji
  • niepełnosprawność umysłowa i psychiczna
  • zmiany w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego: zahamowanie rozwoju psychomotorycznego, stany lękowe, pobudzenie ruchowe
  • zaburzenia percepcji wzroku
 • wysoka umieralność noworodków,
 • zahamowanie prawidłowego rozwoju płodu,
 • niedorozwój wewnętrzny płodu i noworodka.

Źródłem rtęci w wodzie są:

 • produkcja baterii, farb, przyrządów pomiarowych, lamp rtęciowych, cementu,
 • produkcja środków leczniczych,
 • zaprawianie ziarna siewnego,
 • produkcja środków ochrony roślin z grupy fungicydów,
 • procesy spalania węgla i olejów pędnych.

Skutki spożywania rtęci z żywnością i wodą są następujące:

 • kumulacja w organizmie,
 • uszkodzenia tkanki mózgowej,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zmiany chorobowe układu nerwowego:
  • drgawki
  • brak koordynacji ruchów
  • zaburzenia zmysłu czucia
  • zaburzenia lub utrata wzroku
  • zaburzenia lub utrata słuchu
  • uszkodzenie i bolesność wątroby
  • uszkodzenie nerek: białkomocz, cukromocz, mocznica
  • uszkodzenie mięśnia sercowego,
  • poronienia,
  • toksyczne działanie na płód, widoczne po urodzeniu:
   • zaburzenia rozwoju fizycznego
   • upośledzenie umysłowe dziecka
   • trudności w nauce
   • zaburzenia wzroku
   • zaburzenia słuchu
  • zatrucie chroniczne - rtęcica,
  • uszkodzenia skóry:
   • silne podrażnienia
   • ostre zapalenie
   • zmiany we wrażliwości
   • wysypka
   • wypadanie włosów
  Kadm jest bardzo często znajdowany w wodach gruntowych i powierzchniowych, a jego pochodzenie w nich jest następujące:
 • emisja z hut cynku i ołowiu,
 • wymywanie z rur wodociągowych wykonanych z PCV,
 • wymywanie z instalacji wodociągowych z rur uzbrojonych w armaturę z niektórych gatunków mosiądzu,
 • ścieki komunalne i przemysłowe.

Spożywanie kadmu w wodzie pitnej powoduje:

 • kumulowanie się w kościach,
 • działanie rakotwórcze,
 • uszkodzenie:
  • wątroby
  • nerek
  • mięśnia sercowego
 • zaburzenia w funkcjonowaniu szpiku kostnego,
 • zaburzenia neurologiczne,
 • nadciśnienie,
 • choroba Itai-Itai:
  • deformacja kości i szkieletu
  • bardzo bolesne złamania kończyn
 • zaburzenia czynności nerek,
 • zaburzenia funkcji rozrodczych.
Arsen

Źródłem arsenu w wodach są:

 • produkcja szkła i emalii,
 • produkcja mineralnych nawozów fosforowych i azotowych,
 • środki chwastobójcze (herbicydy) stosowane w rolnictwie i leśnictwie,
 • zabezpieczenia drewna przed działaniem pleśni oraz przeciw owadom.
A oto jak działa arsen na organizm ludzki:
 • kumulacja w wątrobie, kościach i włosach,
 • zaburzenia w funkcjonowaniu enzymów,
 • uszkodzenie centralnego układu nerwowego:
  • zaburzenia nerwowe
 • uszkodzenie układu oddechowego,
 • zapalenie błon śluzowych oczu, nosa i gardła,
 • ogólne osłabienie mięśniowe,
 • chorobowe zmiany skóry:
  • ostre zapalenie
  • zmiana pigmentacji
  • rakowacenie
 • zapalenie nerek,
 • nowotwory:
  • wątroby
  • płuc
  • nerek
  • pęcherza moczowego
  • skóry

Ołów, rtęć, kadm i arsen to tylko wybrane przykłady trucizn występujących w wodach gruntowych, powierzchniowych oraz pitnych.

Takich i im podobnych trucizn jest dzisiaj tysiące. W jednym litrze wody kranowej i studziennej mamy obecnie ponad 1 000 miligramów związków chemicznych, które my, ludzie, wyrzuciliśmy wcześniej w postaci ścieków do środowiska. Wypijając dziennie 2,5 do 3 litrów wody z kranu zjadamy przy tym około 3 gramy chemii!

Jak skutecznie obronić się przed  chemią mamy dzisiaj tylko jedno rozwiązanie - odwrócona osmoza.

Rolnikom bardzo opłaca się sypać na pola nawozy sztuczne oraz trujące pestycydy. Producenci żywności dużo zarabiają, dodając do niej konserwanty przedłużające jej trwałość. Producenci i handlowcy wód mineralnych mają ogromne zyski, sprzedając zwykłą wodę kranową. Lekarze nie protestują, kiedy rośnie liczba chorych, bowiem to chorzy ludzie, a nie zdrowi, dają im pracę. Producenci lekarstw i aptekarze zarabiają więcej, gdy przybywa im ciągle klienteli. Czy widzisz, że żaden sektor produkcji żywności i innych dóbr oraz służba zdrowia nie są zainteresowane zapobieganiem chorobom oraz przedłużaniem życia Polaków?

  Jaki jest sposób, aby  groźny związek usunąć z wody pitnej - osmoza odwrócona."Człowiek dorosły przyjmuje codziennie około 2,5 kg żywności oraz 2,5 litra wody. Tą drogą otrzymujemy od lat coraz więcej zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska. Jeśli jadalne rośliny i mięso dostaną od środowiska zbyt dużo trucizn to ulegną zepsuciu i w efekcie nie zostaną dopuszczone do spożycia przez ludzi. Woda nie zginie, woda przyjmie od środowiska każdą ilość trucizn i zostanie przyjęta przez każdy zakład wodociągowy. Niestety tam nikt nie potrafi tych trucizn z wody usunąć, a my musimy ją pić".

                                           Prof. Dr hab. ZBIGNIEW JETHON
                                            AKADEMIA MEDYCZNA WROCŁAWAZOTANY- AZOTYNY  !!!!!!!!!!!!!

Skąd się biorą azotany

Dorota Walenciak, kierownik oddziału higieny komunalnej z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich: 
Azotany w wodzie pitnej biorą się z wylewanej na pola gnojownicy, nieszczelnych szamb, nadmiernej ilości nawozów, kwaśnych deszczów. Proces zanieczyszczania trwa latami. Przekroczenie normy 50 mg na litr zagraża zdrowiu kobiet w ciąży i niemowląt. Znaczne przekroczenie normy (około 120-150 mg na litr) może prowadzić nawet do sinicy. Mieszkańcy zagrożonych miejscowości (oprócz ciężarnych i niemowląt) warunkowo mogą pić tę wodę.
© 2010-2014 Eco Factory | Oprogramowanie: Sklep internetowy Shoper.pl | Grafika: EMKA STUDIO