Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /home/nxlaqqckgy/domains/sklep.eco-factory.pl/public_html/_tools/Zend/Session/Namespace.php on line 247
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

Szukaj produktu

Producenci

Waluty

Wersje językowe

Cenniki do pobrania

 • plik excel
 • plik pdf
 • plik html

Regulamin sklepu
 
    & 1
Właścicielem sklepu www.eco-factory.pl jest firma CSI POLAND z siedzibą w Dzierżoniowie.
Adres firmowy:

CSI POLAND

Adres siedziby: 58-200 Dzierżoniów ul.Daszyńskiego 16 b

E-mail: biuro@eco-factory.pl

NIP: 615-177-06-44

REGON: 360593024

  &2
Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto. Przy sprzedaży wysyłkowej, zawsze wystawiamy fakturę VAT. Na fakturach zawsze uwzględniamy koszty wysyłki.

& 3
  CSI POLAND udziela Państwu możliwości zwrotu otrzymanego, lecz nie użytego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W przypadku gdyby zakupiony towar nie odpowiadał Państwu, prosimy o odesłanie go, wraz z kopią dokumentu zakupu. Klient zobowiązany jest poinformować sklep internetowy w formie oświadczenia pisemnego,mailowego lub telefonicznego o odstąpieniu od umowy. Firma CSI POLAND wyśle kuriera po odbiór przesyłki lub poprosi Państwa o odesłanie na adres sklepu. Gdyby taka sytuacja nastąpiła firma zwróci Państwu kwotę zakupu towaru oraz koszt wysyłki od Państwa do nas. Kwotę zwracaną Państwu prześlemy przelewem bankowym na podane przez Państwa konto bankowe w ciągu 14 dni od odebrania zwróconego towaru. ( podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 Konsument ma obowiązek niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
& 4
 
Koszty dostawy oraz terminy realizacji zamówień opisane są tutaj.

& 5

Istnieje możliwość wymiany nie używanego towaru na inny, dostępny w naszej ofercie. Koszty wysyłki towaru do nas pokrywa klient .Koszty ponownej wysyłki do klienta ponosi firma CSI POLAND.

& 6
  CSI POLAND zastrzega sobie prawa do zmiany opakowań zakupionych produktów.W szczególności oferowane wkłady do filtrów mogą być dostępne w zabezpieczeniu foliowym zamiast opakowań kartonowych. Jednocześnie informujemy, że ewentualna zmiana opakowania sprzedanego produktu nie wpływa na jego funkcjonalność i jest podyktowana wyłącznie zmianą w dostawie od producenta. Informujemy również, że niekiedy może wystąpić niewielka zmiana wizualna danego produktu ( np. zmiana wzoru płytki mocującej w systemach RO ). Zmiany takie są czasami wykonywane przez producentów i nie wpływają na funkcjonalność danego urządzenia. W przypadku gdy zmiana ma charakter stały, aktualizujemy zdjęcia i opis danego produktu.

& 7

  CSI POLAND udziela na zakupione filtry 2 letniej gwarancji. W przypadku, gdy na produkt obowiązuje dłuższa gwarancja, stosowna informacja zamieszczona jest na stronie z opisem produktu. Warunkiem ważności gwarancji jest przestrzeganie wymaganych okresów wymiany materiałów eksploatacyjnych
( wkładów zmiennych itp). Nie gwarantujemy sprawności zakupionych urządzeń w przypadku instalowania wkładów zakupionych w innych źródłach. Na wkłady zamienne obowiązuje gwarancja określona wydajnością danego wkładu ( przykładowo: maksymalnie do 3 tys.litrów lub 6 miesięcy ).

& 8
Szczegóły dotyczące realizacji zamówień złożonych w naszym sklepie, opisujemy w punkcie 4  .

& 9
Reklamacje zakupionych u nas produktów, można zgłaszać telefonicznie lub e- mailem. Dane kontaktowe znajdują się na stronie z kontaktem do sklepu. Prosimy o niewysyłanie reklamowanych produktów bez wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu. Reklamowany   produkt  Klient wysyłana na nasz koszt firmą kurierską. Informacje o sposobie nadania przesyłki, podamy po wcześniejszym kontakcie z nami. Naprawiony bądź wymieniony na nowy produkt, wysyłamy do Klienta na nasz koszt w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. W przypadku gdy naprawa reklamowanego produktu może wymagać szczególnych działań  ( np. importu części zamiennych, wykonania dodatkowych badań i sprawdzeń etc ), czas naprawy może zostać przedłużony o czym wcześniej poinformujemy Klienta.

W przypadku kiedy reklamacja okaże się nieuzasadniona, re-fakturujemy na Klienta koszt wysyłek kurierskich w obydwie strony ( od Klienta do nas i od nas do Klienta ). Jeśli rozpatrzenie nieuwzględnionej reklamacji wiąże się z dodatkowymi kosztami ( np. badania w zewnętrznych  instytucjach typu SANEPID itp.), koszty  związane z tymi dodatkowymi czynnościami re-fakturowane zostaną na Klienta. Towar odsyłamy wówczas do Klienta po uregulowaniu wymienionych kosztów, poprzez przelew na nasze konto.


Reklamacje ilościowe zawartości dostarczonych przesyłek, będą rozpatrywane nie później niż do następnego dnia roboczego od dnia otrzymania przesyłki. Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłek bezpośrednio po ich odebraniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, prosimy o kontakt telefoniczny.


Reklamacje uszkodzeń towarów w transporcie uznajemy wyłącznie po zgłoszeniu ich do nas w momencie odebrania przesyłki od kuriera i stwierdzeniu uszkodzenia. Po odebraniu przesyłki od kuriera, jeśli paczka jest  uszkodzenia na zewnątrz, należy sporządzić protokół uszkodzenia paczki w obecności kuriera. Jeśli paczka nie nosi śladów uszkodzenia, a po rozpakowaniu jej wewnątrz znajdziecie Państwo uszkodzony towar, prosimy o kontakt telefoniczny. Jednak taką reklamacje przyjmiemy wówczas, gdy Klient zgłosi ją do nas po sprawdzeniu paczki od kuriera. Zastrzeżenia powyższe wynikają z zasad składania reklamacji w firmie kurierskiej.


& 10
Na produkty oferowane w sklepie internetowym www.eco-factory.pl, obowiązują ceny aktualne w momencie dokonania zakupu. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu, w zdecydowanej większości znajdują się na stanie magazynowym sprzedawcy. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odstąpienia od zrealizowania zamówienia w przypadku gdy zamówiony produkt jest dostępny na stronie www.eco-factory,pl, a nie znajduje się na stanie magazynowym naszej firmy i nie ma możliwości sprawdzenia go od producenta.

& 11
Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od zrealizowania zamówienia, w przypadku gdy w opisie produktu nastąpił błąd ( np. błędna cena ). Jeśli tego typu sytuacja nastąpi, będziemy się kontaktować z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy.

& 12
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy,że dane osobowe wszystkich naszych Klientów są przechowywane w bazie danych Eco CSI POLAND w celu niezbędnym do realizacji zamówienia. Nie są  udzielane innym podmiotom,osobom trzecim w celu przetwarzania danych do celów marketingowych.(Dz.U.Nr 133 z1997 r. poz 883 z późn.zm.)
 Bezpieczeństwo tych danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia tych danych oraz żądania zaprzestania przetwarzania, które należy zgłosić pisemnie lub listem e-mail do CSI POLAND biuro@eco-factory.pl.
Informujemy iż w ogólnokrajowym , jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych zarejestrowano  pod nazwą "Eco Factory ".

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/-a danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/we, a w pozostałym zakresie udzielona przez Państwa zgoda.


  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem ,czyli podmiotem decydującym o tym ,jak będą wykorzystywane Twoje dane ,jest CSI POLAND z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200 ul. Świdnicka 38 bud 23 czyli właściciel sklepu internetowego www.eco-factory.pl  Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia a także zakładania konta do logowania na sklepie www.eco-factory.pl  Jak długo są przechowywane Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania gwarancji na zakupiony produkt , w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z gwarancją na produkt zakupiony w Naszym sklepie

 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom

 • statystycznych i archiwizacyjnych

 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakupu lub montażu

 • Obsługi reklamacji na zakupiony produkt

 • obsługi zgłoszeń które do Nas kierujesz np. przez formularz kontaktowy

 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z wysyłką towaru   Jeśli się na to zgodzisz ,przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies

 • organizowania konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych w celu realizacji zamówienia:

 • adres e-mail,adres dostawy towaru na wskazany adres,nr telefonu

 • adres e-mail,login,hasło,nr telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku realizacji zamówienia dla firm lub zarejestrowania się w naszym sklepie).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych osobowych ,niestety nie będziemy mieli gdzie wysłać do Ciebie zamówionego towaru oraz uniemożliwi nam to wystawienie FV

  Jakie masz uprawnienia wobec CSI POLAND ( sklep www.eco-factory.pl)?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ,tj. prawo dostępu,stosowania oraz usunięcia Twoich danych,ograniczenia ich przetwarzania ,prawo do przenoszenia nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.  Z uprawnień tych możesz skorzystać ,gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz ,ze Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych : Twoje dane nie będą już niezbędne do celów ,dla których zostały zebrane przez firmę CSI POLAND ;cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz ,że Twoje dane są nieprawidłowe;Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,ale nie będziesz chciał/a ,aby zostały usunięte;Twoje dane nie będą nam już potrzebne,ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych -do czasu ustalenia ,czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO ORGANU NADRZĘDNEGO ,KTÓRYM JEST GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (adres : Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).


  Komu udostępniamy Twoje dane:

Twoje dane udostępniamy Firmie Kurierskiej którą sam wybierzesz podczas składania zamówienia w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru na wskazany adres. Korzystamy z serwisu kurierskiego APACZKA.


 
© 2010-2014 Eco Factory | Oprogramowanie: Sklep internetowy Shoper.pl | Grafika: EMKA STUDIO